سیلو سازی

 ساخت سیلو در تهران

ساخت سیلو در تهران توسط یکی از بهترین و معتبرترین تولید کنندگان انواع مخازن فلزی و سیلو های فلزی مجموعه صنایع فلزی میثاق صورت می گیرد. ساخت سیلو بر اساس نوع کاربری با روش های مختلفی انجام می شود. به طور مثال سیلو در انواع سیلو سیمان، سیلو غلات، سیلو گندم، سیلو آراد و... موجود می باشد که برای تولید هر یک از این سیلو ها روش های مختلفی بر اساس نیاز افراد به کار گرفته می شود. بنابراین برای ساخت سیلو ابتدا باید هدف خود را مشخص کنید.